Trois Rivières

Teoksen esittely

“Kaijan sävellys Trois Rivières, kolme virtaa, on luonnon ja runouden lumoa. Se huuhtoo minut kauneuden maailmaan, veden ikuisen mystiikan äärelle. Joki on minulle siinä yksi, vain sen virtaus ja voima vaihtelevat.  Jäästä vapautuu vesi ja siinä valon jalokivet. Tyvenen jälkeen nousevat aallot ja niitä kantava tuuli. Ennen jään paluuta kuulen liikkeemme joen pohjalla, siilautuvan valon paratiisissa.”  Tiina Lindfors

Tanssiteatteri ERI kantaesitti Kaija Saariahon teoksen Trois Rivières Helsingin Musiikkitalossa 1.11.2011 Esitys oli samalla Musiikkitalon tanssin kantaesitys.  Trois Rivières (Kolme jokea) on sävelletty neljälle lyömäsoittajalle ja live-elektroniikalle, pohjanaan kiinalaisen Li Bain runo Nuit de lune sur le fleuve. Teos jakaantuu kolmeen osaan ja sen laaja lyömäsoitinvalikoima eri rumpuperheiden edustajineen ja helisevine metallisoittimineen on yhteydessä sävellyksen vedelliseen elementtiin, virtaavaan liikkeeseen, joka sivuaa runon yöllistä tunnelmaa.

Sävellys: Kaija Saariaho, Trois Rivières
Koreografia: Tiina Lindfors
Valosuunnittelu ja -ajo: Esa Kyllönen ja Vesa Vuorio
Pukusuunnittelu: Tiina Lindfors ja Tuula Bergqvist
Pukujen toteutus: Tuula Bergqvist

Dansteater ERI uruppförde Kaija Saariahos verk Trois Rivières i Helsingfors Musikhus den 1.11.2011. Föreställningen var samtidigt Musikhusets danspremiär. Trois Rivières (Tre floder) är tonsatt för fyra slaginstrument och live-elektronik, med kinesiska Li Bains dikt Nuit de lune sur le fleuve som bas. Verket uppdelas i tre delar och dess vida urval av slaginstrument representerade av olika trummor, samt klingande metallinstrument utgör tillsammans kompositionens akvatiska element, den flödande rörelsen som omger diktens nattliga stämning.

Komposition: Kaija Saariaho, Trois Rivières
Koreografi: Tiina Lindfors

“Kaija´s composition Trois Rivières is like the fascination of nature and poetry. It brings to me the beauty, the everlasting mystical word of water. For me the river is one, though the stream and strength vary. From the ice reveals itself the water and on it shine the jewels of light. After the calm raise the waves and the wind bearing them on. Before the return of the ice I hear our movement on the bottom of the river, in the paradise of shivering day-light.”

 Tiina Lindfors

Dance Theather ERI performed Kaija Saariaho´s composition Trois Rivières at the Helsinki Music Centre to a full hall on the First of November 2011. It was also the first dance performance at the Helsinki Music Centre.

Trois Rivières (Three rivers) is composed to four percussion instruments and to live electronics and it is based on a Chinese poem Nuit de lune sur le fleuve written by Li Bain. The composition is divided into three parts and the wide repertoire of tingling percussion instruments are in contact to composition´s elements of water, flowing movements and poem´s nightly atmosphere.

Composition: Kaija Saariaho, Trois Rivières
Choreography: Tiina Lindfors
Light design: Esa Kyllönen
Dress design: Tiina Lindfors and Tuula Bergqvist
Dressmaking: Tuula Bergqvist