Uutiset

Terapeutisk dans och avslappning –timmarna fortsätter på våren

Dansteater ERI:s timmar i terapeutisk dans och avslappning fortsätter under hösten, söndagar med början 21.1. Dansen leds av Silja McNamara, magister i Dans- och rörelseterapi.

Dansens psykosomatiska kraft har en erkänt vårdande verkan. Känslor, att uttrycka och reglera dem är en viktig del av människans helhetsmässiga välbefinnande. Den autentiska rörelsen, Bartenieff fundamentals -övningarna, dansimprovisationen och avslappningen möjliggör upptäcktsresor in i den egna kroppen och de egna känslorna. Under timmarna hjälper de olika övningarna dig att vara medvetet närvarande, behandla också svåra känslor och hitta dina resurser och livsglädje.Deltagarna behöver ingen tidigare erfarenhet av dans. Under timmarna rör vi oss både ensamma och i grupp. Rörelserna kan vara helt personliga upplevelser och variera från gång till gång.

Silja McNamara, magister i dans- och rörelseterapi (MA Dance Movement Psychotherapy), har specialiserat sig på sorgterapi vid Roehamptonuniversitetet i London och har också en examen i dans från Metropolitanuniversitetet i London. Bland andra engagemang har Silja verkat som gästlärare vid Teaterhögskolans i Helsingfors dansterapilinje 2014-2015. Hon har föreläst om dansens betydelse för människans mentala hälsa och välmående bl.a. vid Internationella sorgkonferensen och Nordiska konstterapiseminariet 2016.

Terapeutisk dans och avslappning – 10 gånger med start 21.1. kl. 15. 

Pris 120 €

Förfrågningar och anmälan: silja.mcnamara@eri.fi /040 7419901