Uutiset

Tiina Lindfors fick Brobyggarpriset

SFV:s Brobyggarpris instiftades av SFV:s styrelse 2011, och bör enligt statuterna tilldelas en person som med sin egen insats har ökat förståelsen och toleransen för det svenska i Finland. Prissumman är tiotusen euro. Brobyggarpriset år 2018 gick till koreografen och danskonstnären Tiina Lindfors. Dansaren och koreografen Tiina Lindfors har med kreativitet och mod, hjärna och hjärta stått upp för ett tvåspråkigt Finland. I sin konstnärsgärning har hon aktivt byggt förståelse för olika minoritetsgrupper, såväl språkliga som andra. Som kulturaktör har hon tagit den svenskspråkiga minoriteten under sina vingar, och som grundare av och konstnärlig ledare för dansteatern ERI kontinuerligt jobbat för att också svenskan ska vara närvarande på scenen. Som regelbundet återkommande kolumnist i sydvästra Finlands största finskspråkiga tidning Turun Sanomat – och som ivrig debattör – har Tiina Lindfors länge försvarat och förklarat tvåspråkighetens betydelse för Finlands identitet och kultur. I sanning en verklig Brobyggare.