Tiina Lindfors

Tiina Lindfors

Tiina Lindfors är en av de medlemmar som grundade Dansteatern ERI. Under sin karriär har hon gjort nästan 80 koreografier och typisk för hennes karriär är ett tätt samarbete med kompositörer och orkestrar i sina produktioner. Tillsammans med kompositören Mikko Heiniö har hon redan skapat fem betydande samproduktioner av nutidsmusik och -dans. Som koreograf tar Lindfors ofta ställning och betonar dansens möjligheter att påverka samhället. Av Lindfors koreografier har elva producerats för TV:n och några av dessa fick representera Finland i Prix Italia- och Golden Praha- tv-programtävlingarna. Lindfors dans och koreografier har visats förutom i Norden också i det övriga Europa, Asien, Amerika och Afrika, allt ihop 25 länder. Lindfors har fått kyrkans kulturpris om Passio (2011), Villa Karos kulturpris (2011), Svenska Kulturfondens pris (2005), Finska Kulturfondens pris (1999) och Pro Dance -priset (1987).