För att vår teater skall vara en trygg plats har vi vidtagit följande åtgärder:

Vi säljer färre biljetter till föreställningarna.
Vi har infört platsbiljetter för att säkra trygghetsavstånden och undvika trängsel.
Vi har förlängt pausen från 20 till 30 minuter.
Vi påminner publiken om trygghetsavstånden.
Vi har flera servicepunkter än vanligt under pausen, spridda över ett större område.
Vi har placerat ut fler handdesinficeringsflaskor i publikutrymmena.
Vi har ändrat försäljningstidtabellerna: Vår biljettförsäljning är sedan början av augusti öppen måndagar 11–18 och tisdag – fredag 10-15.

Dansteater ERI har förbundit sig att följa den för den nationella performativa konsten gemensamma linjen. Den kan du bekanta dig med på Finlands teatrar rf.:s hemsida.

Av våra gäster önskar vi följande:
Köp dina biljetter i förväg, antingen i teaterns biljettförsäljning eller genom Lippupiste www.lippu.fi

Om du vill avnjuta förfriskningar före föreställningen lönar det sig att vara på plats i god tid. Vi rekommenderar att du beställer eventuella pausförfriskningar i förväg, i samband med biljettköpet om du köper biljetterna på teatern, eller på plats före föreställningens början.

Om du inte är helt frisk, stanna hemma – också vår personal följer denna regel! Kontakta info@eri.fi så bokar vi om din biljett.

Håll trygghetsavståndet!

I enlighet med THL:s rekommendation uppmuntrar vi  användningen av ansiktsmasker och påminner publiken om detta under besöket på teatern. Vi ser också till att köer vid våra olika servicepunkter inte bildas.

Använd handdesinfektion eller tvätta händerna också under besöket på teatern.

Använd helst kort vid betalning!

Kom i god tid! Vi öppnar dörrarna en timme före föreställningens början.