Julia & Julia

Julia & Julia

Julia & Julia öser sin inspiration ur Shakespeares tragedi, men glider genom kärleken mellan två kvinnor in på att spegla de förhinder som under tidens lopp förstört och skändat människans vackraste känslor. Lindfors dansdrama är på så vis en länk i kedjan av omöjliga kärlekar. Prokofjevs fina balettmusik i nyarrangemang av Lauri Mäntysaari lyfter dramat till nya höjder och ledsagar historien från gatorna i Verona till nutida smärtpunkter.

Koreografi: Tiina Lindfors
Tonsättning: Sergei Prokofjev
Musikarrangemang: Lauri Mäntysaari