Dansteater Eri betraktar seniorarbete som en viktig del av sin verksamhet, och vill sprida glädje i åldringarnas vardag genom att ge kostnadsfria dansföreställningar i seniorboenden och -träffpunkter, servicehus och vårdcentraler runtom i Egentliga Finland.

I seniorarbetet ingår för tillfället verket ”Mate in Finland”, där det dyks in i finskheten med humorns och nostalgins medel. I Lassi Sairelas miniatyr möter vi två finlandspojkar på solresa, klängande i apmannens trädgrenar och försjunkna i ljuva ungdomsminnen. Dansarna Toni Laakkonen och James McNamara gör en snabbtur bland bilderna av ett Finland som under 1960-talet fram till millennieskiftet blivit alltmer internationellt.

Föreställningen varar cirka 15 minuter. Hör dig för om en föreställning för era seniorer: maarit.keto-seppala(at)eri.fi