Tiina Lindfors

Tiina Lindfors är en av de grundande medlemmarna i Dansteater ERI. Under sin karriär har hon gjort närmare 90 koreografier. Kännetecknande för Lindfors är hennes förmåga att involvera kompositörer och orkestrar i sina produktioner. Tillsammans med kompositören Mikko Heiniö har hon redan skapat fem betydande samproduktioner, där ny musik och ny koreografi möts. Som koreograf tar Lindfors ofta ställning och betonar dansens teatraliska möjligheter att påverka. Elva av hennes koreografier har gjorts för TV; många av dem har fått representera Finland i Prix Italia- och Golden Praha- tv-programtävlingarna. 
Lindfors dans och koreografier har visats runtom i Norden och i det övriga Europa, i Asien, Amerika och Afrika; antalet gästspel i 28 olika länder uppgår till 350.
Lindfors har fått Suomen Kulttuurirahasto-priset 1999 (Finska kulturfonden), Svenska Kulturfondens pris 2005, Villa Karos kulturpris Bronspantern och Kyrkans kulturpris 2011 och Pro Dance-priset 1987. År 2018 beviljades Tiina Lindfors Svenska folkskolans vänners Brobyggarpris för sina insatser för att främja det svenska språket och tvåspråkigheten i vårt land.
Lindfors är en populär föreläsare, och skriver kolumner för Västra Finlands största tidning, Turun Sanomat.