Tiina Lindfors

Tiina Lindfors

Tiina Lindfors är en av de medlemmar som grundade Dansteatern ERI. Under sin karriär har hon gjort nästan 90 koreografier. Typiskt för Lindfors är hennes förmåga att involvera kompositörer och orkestrar i sina produktioner. Tillsammans med kompositören Mikko Heiniö har hon redan skapat fem betydande samproduktioner av nutidsmusik och –dans. som koreograf tar Lindfors ofta ställning och betonar dansens möjligheter att påverka. Av Lindfors koreografier har elva producerats för TV:n och några av dessa fick representera Finland i Prix Italia- och Golden Praha- tv-programtävlingarna.
Lindfors danser och koreografier has visats förutom i Norden också i det övriga Europa, Asien, Amerika och Afrika; allt i allt 28 länder under ca. 350 gästspel.
Lindfors har fått Suomen Kulttuurirahasto-priset 1999, Svenska Kulturfondens pris 2005, Villa Karos kulturpris Bronspantern och Kyrkans kulturpris 2011 och Pro Dance-priset 1987.
Lindfors är en populär föreläsare samt kolumnist i Västra Finlandsstörsta tidning, Turun Sanomat.