En kvart för Akademien

Vartti Akatemialle

Tyll, steppskor, vassa fållar – dansens olika stilarter i en prålig helhet.

Verkets koreografi är ett samarbete av: Toni Laakkonen, James McNamara, Eeva Soini och Lassi Sairela. De uppträder också tillsammans.
Längd: 15 min.

.